เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

รายชื่อนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564


1.    แผนกวิชา ช่างยนต์
2.    แผนกวิชา ไฟฟ้ากำลัง
3.    แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์
4.    แผนกวิชา การบัญชี
5.    แผนกวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000359  คน