เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ค้นหาข่าวที่ต้องการ :
ประเภทข่าว :

>> ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่. ปีการศึกษา2558.....   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 04 ธ.ค. 2558
>> งานเลี้ยงแสดงความยินดี ย้ายรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 20 พ.ย. 2558
>> ประกวดราคาซื้อชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอานาล็อคและแอมมิเตอร์จริงใน.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 16 พ.ย. 2558
>> ศูนย์ซ่อมสร้างร่วมด้วยช่วยประชาชน.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 16 พ.ย. 2558
>> ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุด.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 09 พ.ย. 2558
>> ตรวจหน่วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท).....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 03 พ.ย. 2558
>> ร่วมพิธีถวายพวงมาลา อำเภอชนแดน.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 27 ต.ค. 2558
>> ประกาศเชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 14 ต.ค. 2558
>> โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 21 ก.ย. 2558
>> บริจาคเลือด.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 16 ก.ย. 2558
>> รายละเอียดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะ ประจำปีการศึกษา 2558.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 24 ส.ค. 2558
>> ประกาศ สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 19 ส.ค. 2558
>> ประกวด กล่าวคำอารธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี.....   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 10 ส.ค. 2558
>> การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น"ตลาดอาชีวะ".....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 03 ส.ค. 2558
>> ประเมินคุณภาพภายใน.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 30 ก.ค. 2558
>> กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558.....   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 15 ก.ค. 2558
>> โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน .....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 12 ก.ค. 2558
>> ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 10 ก.ค. 2558
>> ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2558.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 08 ก.ค. 2558
>> ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา2558.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 05 ก.ค. 2558
>> ศึกษาดูงานระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย.....   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 26 มิ.ย. 2558
>> กิจกรรมไหว้ครู. ประจำปีการศึกษา. 2558.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 18 มิ.ย. 2558
>> ปรับภาพลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน.....   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 12 มิ.ย. 2558
>> บริจาคโลหิต แก่สภากาชาดไทย ประจำปี 2558.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 10 มิ.ย. 2558
>> ตรวจสารเสพย์ติด นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 09 มิ.ย. 2558
>> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและแผนกวิชาการบัญชี ร่วมทำบุญแผนกประจำปีการศึกษา 2558.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 05 มิ.ย. 2558
>> ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืม (กยศ.).....   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 25 พ.ค. 2558
>> โครงการศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center ศูนย์ อบต.ท้ายดง.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 25 พ.ค. 2558
>> ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2558.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 07 พ.ค. 2558
>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (คอมพิวเตอร์).....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 28 เม.ย. 2558


[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] ... Next>>
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000006277  คน