เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ค้นหาข่าวที่ต้องการ :
ประเภทข่าว :

>> ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 07 ม.ค. 2562
>> ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 ประเภทสอบคัด.....   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 02 ม.ค. 2562
>> ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาพ.....   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 02 ม.ค. 2562
>> ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองระบบไฮดรอริกส์และนิวเมติกส์ขั้นสูง จำน.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 19 ธ.ค. 2561
>> ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 18 ธ.ค. 2561
>> ประกาศเชิญชวนร่วมพิจารณ์-ร่างขอบเขตงาน-(Terms Of Reference)ประจำปีงบประมาณ-2562.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 12 ธ.ค. 2561
>> ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2562.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 23 พ.ย. 2561
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 22 พ.ย. 2561
>> มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาส.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 ก.ย. 2561
>> การปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมผู้ปกครองของการเรียนแบบทวิภาคี วันที่ 12-กันยายน-2561.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 ก.ย. 2561
>> มอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกรียติ 10 กันยายน 2561.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 ก.ย. 2561
>> ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 20 ส.ค. 2561
>> ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 สิงหาคม 2561.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> แห่เที่ยนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 วันทีึ่ 28 กรกฎาคม 2561.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 12 ส.ค. 2561
>> วันสุนทรภู่ คู่ภาษาไทย วันพุธที่11 กรกฎาคม 2561.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 13 ก.ค. 2561
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดกิจกรรมวันสถาปนา(วันก่อตั้งวิทยาลัยหรือวันเกิด)ขึ้น ในวั.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 13 ก.ค. 2561
>> ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 26 เม.ย. 2561
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโตวตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 14 ก.พ. 2561
>> ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งท.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 31 ม.ค. 2561
>> ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และปวส. ปีการศึกษา 2561.....   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 10 ม.ค. 2561
>> ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑.....   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 04 ม.ค. 2561
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนชนแดน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 ต.ค. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี .....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 ต.ค. 2560
>> ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนีย.....   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 06 ต.ค. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 25 ก.ย. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ .....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 18 ก.ย. 2560
>> ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนหนองระมาน.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระพรชัยมงคล ร.10.....   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560


[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>>
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000103  คน