เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 2558  ภาคเรียนที่ 1

1.    แผนกวิชา การบัญชี
2.    แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3.    แผนกวิชา ช่างยนต์
4.    แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
5.    แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000025190  คน