เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

เธเนˆเธฒเธขเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ในการปฏิบัติงาน

 

บุคลากรในหน่วยงาน
1 นายจุลศักดิ์  ปัตโชติชัย ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เอกสาร หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000450  คน