1  แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน วันที่:[ 22 ม.ค. 2564 ]
2  แผนปฏิบัติการประจำปี-2563 ประเภทเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน วันที่:[ 30 ต.ค. 2563 ]
3  แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน วันที่:[ 09 มี.ค. 2563 ]