เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

-ข่าวสารจากงานทะเบียน
ค้นหาข่าวที่ต้องการ :

>> บันทึกรายงานการเยี่ยมบ้าน.....   วันที่ : 14 ต.ค. 2563
>> แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน.....   วันที่ : 14 ต.ค. 2563
>> ใบสมัครเรียน หลักสูตรระยะสั้น.....   วันที่ : 25 ก.ค. 2562
>> แบบบันทึกการเข้าพบครูที่ปรึกษา.....   วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
>> แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนนักศึกษา.....   วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
>> ระเบียบ ปวส.57.....   วันที่ : 04 ม.ค. 2562
>> ระเบียบ ปวช.56.....   วันที่ : 04 ม.ค. 2562


1
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000355  คน