เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

-ข่าวสารจากงานทะเบียน
ค้นหาข่าวที่ต้องการ :

>> ระเบียบวิทยาลัยการอาชีพชนแดน.....   วันที่ : 22 พ.ค. 2561
>> ข้อมูลสถานศึกษา.....   วันที่ : 22 พ.ค. 2561
>> หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล.....   วันที่ : 22 พ.ค. 2561
>> ระเบียบหลักสูตร ปวส. 2557.....   วันที่ : 03 พ.ค. 2559
>> ระเบียบหลักสูตร ปวช. 2556.....   วันที่ : 23 ก.ค. 2557


1
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000180  คน