เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


รายละเอียดข่าวสาร งานทะเบียน

[ แสดงข่าวงานทะเบียนทั้งหมด ]


หัวข้อ: ใบสมัครเรียน ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563
         
วันที่ : 07 ม.ค. 2563      
         
รายละเอียด : ใบสมัครเรียนประเภทโควตาพิเศษปีการศึกษา 2563 ส่งที่งานทะเบียน พร้อมแนบเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
         
เอกสาร : [ Download เอกสาร ]

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000006490  คน