เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


รายละเอียดข่าวสาร งานทะเบียน

[ แสดงข่าวงานทะเบียนทั้งหมด ]


หัวข้อ: ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
         
วันที่ : 12 ม.ค. 2561      
         
รายละเอียด : ส่งที่งานทะเบียน ก่อนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
         
เอกสาร : [ Download เอกสาร ]

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000052296  คน