เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


รายละเอียดข่าวสาร งานทะเบียน

[ แสดงข่าวงานทะเบียนทั้งหมด ]


หัวข้อ: ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน) ประจำปีการศึกษา 2560
         
วันที่ : 05 ม.ค. 2560      
         
รายละเอียด : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน) *** ส่งใบสมัครที่ห้องทะเบียน - 30 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการรับสมัคร - 31 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ - 6 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก - 20 มีนาคม 2560 มอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประเภททั่วไป
         
เอกสาร : [ Download เอกสาร ]

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000025210  คน