เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


รายละเอียดข่าวสาร งานทะเบียน

[ แสดงข่าวงานทะเบียนทั้งหมด ]


หัวข้อ: ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น
         
วันที่ : 03 พ.ค. 2559      
         
รายละเอียด : ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น เอกสารประกอบ สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
         
เอกสาร : [ Download เอกสาร ]

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000025211  คน