เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระ
รายงานข่าว:   นักเรียนนักศึกษามีรายชื่อ ที่ได้รับพิจารณาผ่านการคัดเลือก ให้นำ พ่อ หรือ แม่ หรือผู้ปกครอง มารายงานตัว ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน พร้อมยื่น และกรอกเอกสารในการมอบตัว ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. – 12.00น. ** หมายเหตุ : หากไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ *** ในกรณีที่หลักฐานการรายงานตัวไม่ครบ สามารถส่งเพิ่มเติมภายหลังได้ **** หลักฐานการรายงานตัวที่ต้องใช้ และค่าลงทะเบียนเรียน แจ้งในประกาศแล้ว ### มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 086-4493742 งานทะเบียน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: แนะแนวการศึกษา
วันที่: [01 มี.ค. 2564]   เวลา: [ 15:31:34]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา

รายงานข่าว:   ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา เช้าวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับมารยาทการทักทาย การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: วิชาการ
วันที่: [03 ก.พ. 2564]   เวลา: [ 22:27:24]              

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ปวส.
รายงานข่าว:   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ปวส. ปิดรับสมัครโควตาพิเศษ​ วันที่​ ​25​ ก.พ.​ 2564 ประกาศรายชื่อ​ วันที่​ 1​ มี.ค.​ 2564 มอบตัว/ลงทะเบียน​ วันที่​ 6​ มี.ค.​ 2564 *รับสมัคร​ไม่เว้นวันหยุดราชการ **มีข้อสงสัย/สอบถาม​ 086-4493742 งานทะเบียน คลิกอ่านเอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: แนะแนวการศึกษา
วันที่: [31 ม.ค. 2564]   เวลา: [ 20:22:42]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตั้งศูนย์ท่วงล้อ
รายงานข่าว:   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตั้งศูนย์ท่วงล้อ ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถคลิก อ่านเอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: อาคารสถานที่ / พัสดุ
วันที่: [21 ม.ค. 2564]   เวลา: [ 21:53:52]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกาศเชิญชวนร่วมพิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference)
รายงานข่าว:   ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการเกี่ยวกับการจำหน่ายครุภัณฑ์ชุดตั้งศูนย์ถ่วงล้อระบบคอมพิวเตอร์และชุดทดลองระบบเบรกเอบีเอสพร้อมระบบ ESP ฯ ร่วมพิจารณ์ร่างขอบเขตฯ สามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ เอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [15 ธ.ค. 2563]   เวลา: [ 16:04:06]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 03 ก.พ. 2564
>> ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และ ปวส.   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 31 ม.ค. 2564
>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตั้งศูนย์ท่วงล้อ   ประเภท : อาคารสถานที่ / พัสดุ วันที่ : 21 ม.ค. 2564
>> ประกาศเชิญชวนร่วมพิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน(Terms Of Reference)   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 15 ธ.ค. 2563
>> เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 14 ธ.ค. 2563
>> ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 09 ธ.ค. 2563
>> กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)    ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 09 ธ.ค. 2563
>> แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้ย้ายกลับ ภูมิลำเนา   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 09 ธ.ค. 2563
>> พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 09 ธ.ค. 2563
>> งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน    ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 26 พ.ย. 2563
   
 
 
นายบุญลือ  อยู่คง

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน-ประจำภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-พ.ศ.2563 ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วันที่อัพโหลด : [ 02 ก.พ. 2564 ]
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
 >> บันทึกข้อความเบิกค่าทางด่วน-ใช้รถวิทยาลัยฯเท่านั้น ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> สัญญายืมเงิน ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความเบิกค่านำมันเชื้อเพลิง-กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> รายงานการเดินทางไปราชการ-พิมพ์ ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความยืมเงินบำรุงการศึกษา ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
     
 >> แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 22 ม.ค. 2564 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี-2563 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 30 ต.ค. 2563 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 เม.ย. 2563 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 09 มี.ค. 2563 ]
     
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[ท่านผู้อำนวยการได้กล.....]
  

[ร่วมการประชุมทางวิชา.....]
  

[กิจกรรม วันต่อต้านคอ.....]
  

[ในวันที่ 7 ธันวาคม 2.....]
  

[พิธีถวายเครื่องราชสั.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000418  คน