เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

วิทยาลัยการอาชีพชนแดนชนแดน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปีวันสวรรคตรายงานข่าว:   วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยการอาชีพชนแดนชนแดน โดย คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลพเดชบรมนาถบพิตร
จำนวนผู้อ่าน: [7] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [19 ต.ค. 2560]   เวลา: [ 10:01:34]              

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตรายงานข่าว:   คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมมอบ "ดอกไม้จันทน์ดอกไม้ใจ ถวายพ่อหลวง" ให้แก่อำเภอชนแดน เพื่อนำไปแจกให้ประชาชนในที่เข้าร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน
จำนวนผู้อ่าน: [31] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [19 ต.ค. 2560]   เวลา: [ 09:59:34]              

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป
รายงานข่าว:   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
จำนวนผู้อ่าน: [24] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [06 ต.ค. 2560]   เวลา: [ 15:59:50]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต    ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 ต.ค. 2560
>> ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 06 ต.ค. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 25 ก.ย. 2560
>> วิทยาลัยการอาชีพชนแดนจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ    ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 18 ก.ย. 2560
>> ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนหนองระมาน   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระพรชัยมงคล ร.10   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> โครงการต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> อบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560    ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 27 ก.พ. 2560
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน)   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 23 ก.พ. 2560
   
 
 
นายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
รหัสนักศึกษา: *
 
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[เข้าค่ายลูกเสือประจำ.....]
  

[ร่วมขบวนแห่บายศรีสัก.....]
  

[กิจกรรมคริสต์มาสต้อน.....]
  

[พิธีพระราชทานเพลิงพร.....]
  

[กองลูกเสือวิสามัญ จั.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000031451  คน