เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานรายงานข่าว:   นายบุญลือ อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับสถานศึกษา วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [26 พ.ย. 2563]   เวลา: [ 14:01:48]              

ประกาศรายชื่อผลงาน สื่อการสอน อาชีวศึกษา ภาคเหนือ 63
รายงานข่าว:   ประกาศรายชื่อผลงาน สื่อการสอน อาชีวศึกษา ภาคเหนือ 63 คลิกอ่านเอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: วิชาการ
วันที่: [10 ก.ย. 2563]   เวลา: [ 20:30:42]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

โครงการ "พัฒนาทักษะการเรียนรู้"
รายงานข่าว:   เนื่องด้วย ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ "พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษานอกห้องเรียน" ภายใต้โครงการทักษนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ เวลา 12.30 - 16.15 น. ลงทะเบียน เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป จึงเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกระดับชั้น ***การแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [01 ก.ย. 2563]   เวลา: [ 18:39:40]              

โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563


รายงานข่าว:   วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 โดยคณะผู้บริหาร ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วง ไวรัส COVID 19 และการร่วมมือกันลดปัญหาการออกกลางคัน และคำชี้แจงในหัวงานแต่ละงาน พร้อมทั้งรับเงินอุดหนุนรัฐบาล
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [31 ส.ค. 2563]   เวลา: [ 15:19:17]              

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว 15/7/63
รายงานข่าว:   ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด คลิกอ่านเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [15 ก.ค. 2563]   เวลา: [ 10:31:59]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ประกาศรายชื่อผลงาน สื่อการสอน อาชีวศึกษา ภาคเหนือ 63   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 10 ก.ย. 2563
>> โครงการ "พัฒนาทักษะการเรียนรู้"   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 01 ก.ย. 2563
>> โครงการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 31 ส.ค. 2563
>> ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว 15/7/63   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 15 ก.ค. 2563
>> รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2/07/2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 02 ก.ค. 2563
>> วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 26 มิ.ย. 2563
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 23 มิ.ย. 2563
>> ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 22 มิ.ย. 2563
>> ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่วิทยบริการ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 18 มิ.ย. 2563
>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำเหน่งครูพิเศษสอน   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 16 มิ.ย. 2563
   
 
 
นายบุญลือ  อยู่คง

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
 >> บันทึกข้อความเบิกค่าทางด่วน-ใช้รถวิทยาลัยฯเท่านั้น ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> สัญญายืมเงิน ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความเบิกค่านำมันเชื้อเพลิง-กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> รายงานการเดินทางไปราชการ-พิมพ์ ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความยืมเงินบำรุงการศึกษา ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
     
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี-2563 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 30 ต.ค. 2563 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 เม.ย. 2563 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 09 มี.ค. 2563 ]
     
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[งานประชุมวิชาการองค์.....]
  

[กิจกรรมเข้าค่ายพักแร.....]
  

[งานเกษียณอายุราชการ .....]
  

[โครงการอบรมและให้ควา.....]
  

[โครงการพัฒนาทักษะการ.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000845  คน