เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560รายงานข่าว:   โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ร้าน FT Car Wash 15/2 ซ. พระพุทธบาท 4 ต .ในเมือง อ. เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [18 ก.ย. 2560]   เวลา: [ 16:40:24]              

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนหนองระมานรายงานข่าว:   ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนหนองระมาน เครืองใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ทางการเกษตร วันที่ 29 ก.ค. 2560
จำนวนผู้อ่าน: [10] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [30 ก.ค. 2560]   เวลา: [ 18:38:18]              

ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระพรชัยมงคล ร.10รายงานข่าว:   สถานศึกษาเข้าร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระพรชัยมงคล ร.10 ณ. ทีว่าการอำเภอชนแดน
จำนวนผู้อ่าน: [25] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [30 ก.ค. 2560]   เวลา: [ 18:33:53]              


>> ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนหนองระมาน   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระพรชัยมงคล ร.10   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> โครงการต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> อบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 30 ก.ค. 2560
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560    ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 27 ก.พ. 2560
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน)   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 23 ก.พ. 2560
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 23 ก.พ. 2560
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 30 ธ.ค. 2559
>> วก.ชนแดน จัดกิจกรรมโครงการรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 22 พ.ย. 2559
>> คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันนำกระทงถวายให้ทางวัดพระพุทธบาทชนแดน   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 17 พ.ย. 2559
   
 
 
นายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ

[ ประวัติรผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
ตรวจสอบผลการเรียน
 
รหัสนักศึกษา: *
 
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[เข้าค่ายลูกเสือประจำ.....]
  

[ร่วมขบวนแห่บายศรีสัก.....]
  

[กิจกรรมคริสต์มาสต้อน.....]
  

[พิธีพระราชทานเพลิงพร.....]
  

[กองลูกเสือวิสามัญ จั.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000010874  คน