เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

จดหมายข่าว
รายงานข่าว:   จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2564
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [02 ส.ค. 2564]   เวลา: [ 11:51:32]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

จดหมายข่าว
รายงานข่าว:   จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน2564
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [02 ส.ค. 2564]   เวลา: [ 11:49:13]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

มอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามรายงานข่าว:   ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายบุญลือ อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน และนายวรดร เมืองเหมอะ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรฯ พร้อมคณะ ร่วมกันจัดเตรียม อาหาร ผลไม้ น้ำดื่ม และน้ำกระชาย มอบให้ผู้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ณ โรงเรียนบ้านหนองตาด เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: กิจกรรม
วันที่: [31 ก.ค. 2564]   เวลา: [ 23:38:11]              


>> จดหมายข่าว   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 02 ส.ค. 2564
>> มอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 31 ก.ค. 2564
>> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 25 มิ.ย. 2564
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 21 มิ.ย. 2564
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 21 มิ.ย. 2564
>> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
>> เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 04 มิ.ย. 2564
>> ประกาศ กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 28 พ.ค. 2564
>> ประการศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 28 พ.ค. 2564
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 25 พ.ค. 2564
   

  

[เนื่องด้วยสถานการณ์ก.....]
  

[การฉีดพ่นน้ำยาป้องกั.....]
  

[ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1.....]
  

[ประชุม ครั้งที่ 1 /2.....] 
นายบุญลือ  อยู่คง

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์


[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 08 ก.ค. 2564 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 พ.ค. 2564 ]
 >> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน-ประจำภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-พ.ศ.2563 ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2564 ]
 >> ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน-ประจำภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-พ.ศ.2563 ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ วันที่อัพโหลด : [ 02 ก.พ. 2564 ]
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
 >> การจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา(สผ.5) ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 02 ก.ค. 2564 ]
 >> การซักซ้อมการจัดส่งรายงานผลิตผลของสถานศึกษา (สผ.5) ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 02 ก.ค. 2564 ]
 >> บันทึกข้อความเบิกค่าทางด่วน-ใช้รถวิทยาลัยฯเท่านั้น ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> สัญญายืมเงิน ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความเบิกค่านำมันเชื้อเพลิง-กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> รายงานการเดินทางไปราชการ-พิมพ์ ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความยืมเงินบำรุงการศึกษา ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
     
 >> แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 22 ม.ค. 2564 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี-2563 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 30 ต.ค. 2563 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 เม.ย. 2563 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 09 มี.ค. 2563 ]
     
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[เนื่องด้วยสถานการณ์ก.....]
  

[การฉีดพ่นน้ำยาป้องกั.....]
  

[ฉีดวัคซีนครั้งที่ 1.....]
  

[ประชุม ครั้งที่ 1 /2.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000073153  คน