เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว 15/7/63
รายงานข่าว:   ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด คลิกอ่านเอกสารเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [15 ก.ค. 2563]   เวลา: [ 10:31:59]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2/07/2563
รายงานข่าว:   มีข้อสงสัยติดต่อ ครูสุรชัย สีทอง 0946404666 อ่านรายละเอียด โดยคลิกดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [02 ก.ค. 2563]   เวลา: [ 17:31:51]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563
รายงานข่าว:   วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด 26 มิถุนายน 2563 วันต่อต้านยาเสพติด
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [26 มิ.ย. 2563]   เวลา: [ 10:00:00]              


>> รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2/07/2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 02 ก.ค. 2563
>> วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 26 มิ.ย. 2563
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 23 มิ.ย. 2563
>> ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 22 มิ.ย. 2563
>> ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เจ้าหน้าที่วิทยบริการ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 18 มิ.ย. 2563
>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำเหน่งครูพิเศษสอน   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 16 มิ.ย. 2563
>> ประกาศ-รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 08 มิ.ย. 2563
>> ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบคัดเลือก)   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 04 มิ.ย. 2563
>> รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 27 พ.ค. 2563
>> ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง รายชื่อนักเรียนนักศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา    ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 01 พ.ค. 2563
   
 
 
นางสุภาณี  แสงอินทร์

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
 >> บันทึกข้อความเบิกค่าทางด่วน-ใช้รถวิทยาลัยฯเท่านั้น ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> สัญญายืมเงิน ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความเบิกค่านำมันเชื้อเพลิง-กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> รายงานการเดินทางไปราชการ-พิมพ์ ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
 >> บันทึกข้อความยืมเงินบำรุงการศึกษา ประเภทเอกสาร: แบบฟอร์มการเงิน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานการเงิน วันที่อัพโหลด : [ 01 มิ.ย. 2563 ]
     
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 เม.ย. 2563 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 09 มี.ค. 2563 ]
     
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[พิธีลงนามถวายพระชัยม.....]
  

[โครงการค่ายเยาวชนส่ง.....]
  

[วันคล้ายวันสถาปนาวิท.....]
  

[โครงการปฐมนิเทศนักเร.....]
  

[กิจกรรมลงนามเฉลิมพระ.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000006238  คน