เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ผลิตตู้อุโมงค์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 โรงพยาบาลชนแดนและโรงพยาบาลวังโป่งรายงานข่าว:   "ร่วมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสู้ไปด้วยกัน"วิทยาลัยการอาชีพชนแดน นำโดยนางสุภาณี แสงอินทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ร่วมกับนายวรโชติ สุคนธ์ขจร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ผลิตตู้อุโมงค์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลชนแดนและโรงพยาบาลวังโป่ง
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [03 เม.ย. 2563]   เวลา: [ 10:26:27]              

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานข่าว:   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [30 มี.ค. 2563]   เวลา: [ 14:18:48]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานข่าว:   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนผู้อ่าน: [0] คน   ประเภทข่าว: ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน
วันที่: [30 มี.ค. 2563]   เวลา: [ 14:17:21]               [อ่านเอกสารเพิ่มเติม]


>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 30 มี.ค. 2563
>> ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 30 มี.ค. 2563
>> ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 19 มีนาคม 2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 19 มี.ค. 2563
>> เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาผลิตหน้ากากอนามัย   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 06 มี.ค. 2563
>> ลงนามความร่วมมือและนิเทศติดตามการเรียนในระบบทวิภาคี   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 03 มี.ค. 2563
>> ออกซ่อมแซมระบบDLTV ให้โรงเรียนในอำเภอวังโป่งและอำเภอชนแดน   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 21 ก.พ. 2563
>> ติดตั้งระบบเสียงเพื่อเตรียมการรับเสด็จ   ประเภท : กิจกรรม วันที่ : 20 ก.พ. 2563
>> Open House เปิดบ้านสานฝัน สู่ถนนสายอาชีพ   ประเภท : วิชาการ วันที่ : 20 ก.พ. 2563
>> ขอเชิญร่วมงาน ชนแดนวิชาการ 2020 วันพุธที่ 12 ก.พ.2563   ประเภท : ประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน วันที่ : 04 ก.พ. 2563
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2563   ประเภท : แนะแนวการศึกษา วันที่ : 21 ม.ค. 2563
   
 
 
นางสุภาณี  แสงอินทร์

[ ประวัติผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ]
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ]


Link แผนกวิชา
  >> แผนกวิชาช่างยนต์
  >> แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  >> แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  >> แผนกวิชาการบัญชี
  >> แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  >> แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  >> วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบรูณ์
  >> วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
  >> วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบรูณ์
>> ใบสมัครเรียน ประเภทสอบคัดเลือกปีการศึกษา.....
>> ใบสมัครเรียน ประเภทโควตาพิเศษ ปีการศึกษา.....
>> ใบสมัครเรียน หลักสูตรระยะสั้น.....
>> แบบบันทึกการเข้าพบครูที่ปรึกษา.....
>> แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนนักศึกษา.....
>> แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน.....
>> แผ่นพับ ระเบียบรับสมัคร ปีการศึกษา 2562.....
>> ระเบียบ ปวส.57.....
>> ระเบียบ ปวช.56.....
อ่านเพิ่มเติม
[ งานทะเบียน ]


Untitled Document
  • รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  • ผลงานบุคคลากรที่เผยแพร่
  • แบบฟอร์มการเงิน
  • แผนการปฏิบัติงาน
  • ข้อมูลสารสนเทศ
 >> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 20 ส.ค. 2562 ]
 >> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 13 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 11 ก.ค. 2561 ]
 >> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 09 ม.ค. 2561 ]
 >> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 07 มี.ค. 2560 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 ก.ค. 2558 ]
 >> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 19 ม.ค. 2558 ]
 >> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร: รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 05 พ.ย. 2557 ]
     
 >> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร: ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ฝ่ายรับผิดชอบ : นายพนม  แสงแก้ว วันที่อัพโหลด : [ 14 ก.ค. 2558 ]
     
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ
 >> แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วันที่อัพโหลด : [ 03 เม.ย. 2563 ]
 >> แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร: แผนการปฏิบัติงาน ฝ่ายรับผิดชอบ : งานวางแผนและงบประมาณ วันที่อัพโหลด : [ 09 มี.ค. 2563 ]
     
 >> ข้อมูลสถานศึกษา 9 ประการ ประเภทเอกสาร: ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายรับผิดชอบ : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วันที่อัพโหลด : [ 13 ส.ค. 2558 ]
     

 


  

[ผลิตตู้อุโมงค์ฆ่าเชื.....]
  

[ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ .....]
  

[รับมอบตัว โควตา รอบ .....]
  

[เข้าร่วมกิจกรรมจิตอา.....]
  

[การประชุมครั้งที่ 2/.....]


  


Untitled Document

Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000006539  คน