เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ค้นหาข่าวที่ต้องการ :
ประเภทเอกสาร :

>> แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน ชนิดเอกสาร : วันที่ : 09 มี.ค. 2563
>> แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2565 ประเภทเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน ชนิดเอกสาร : วันที่ : 03 เม.ย. 2563
>> แผนปฏิบัติการประจำปี-2563 ประเภทเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน ชนิดเอกสาร : วันที่ : 30 ต.ค. 2563
>> แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประเภทเอกสาร : แผนการปฏิบัติงาน ชนิดเอกสาร : วันที่ : 22 ม.ค. 2564


1 [ 2 ] ... Next>>
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000242  คน