เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ค้นหาข่าวที่ต้องการ :
ประเภทเอกสาร :

>> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 03 ก.ค. 2558
>> แบบฟอร์ม SAR รายบุคคล ประจำปี 2557 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 19 ม.ค. 2558
>> รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2556 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 05 พ.ย. 2557
>> รายงานการประเมิณตนเองของแผนกวิชา (เกณฑ์ใหม่ ปีการศึกษา 2559) ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 07 มี.ค. 2560
>> รายงานการประเมิณตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 09 ม.ค. 2561
>> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 09 ม.ค. 2561
>> รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปี2560 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 11 ก.ค. 2561
>> มาตรฐานใหม่การประเมินตนเอง(SAR)ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา2561 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 13 ก.ค. 2561
>> แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 20 ส.ค. 2562
>> รายการประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2561 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 20 ส.ค. 2562
>> รายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 13 พ.ค. 2564
>> รายงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทเอกสาร : รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ชนิดเอกสาร : วันที่ : 08 ก.ค. 2564


1 [ 2 ] ... Next>>
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000269  คน