เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ค้นหาข่าวที่ต้องการ :
ประเภทเอกสาร :

>> จัดงานกีฬาสี ประเภทเอกสาร : ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ชนิดเอกสาร : วันที่ : 27 ม.ค. 2557
>> การประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำ ประเภทเอกสาร : ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ชนิดเอกสาร : วันที่ : 14 ก.ค. 2558
>> ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน-ประจำภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-พ.ศ.2563 ประเภทเอกสาร : ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ชนิดเอกสาร : วันที่ : 02 ก.พ. 2564
>> ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน-ประจำภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-พ.ศ.2563 ประเภทเอกสาร : ผลงานบุคลากรที่เผยแพร่ ชนิดเอกสาร : วันที่ : 01 มิ.ย. 2564


1 [ 2 ] ... Next>>
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000285  คน