เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: พิธีลงนามถวายพระชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนพรรษา
   
  รายละเอียด: คณะผู้บริหารครูเจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองพระชนพรรษา
   
   วันที่โพส: 24 ก.ค. 2563


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000006303  คน