เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   
  รายละเอียด: โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยกองพันทหารปืนใหญ่ ๓๐ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒๑ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563
   
   วันที่โพส: 23 ก.ค. 2563


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000006119  คน