เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน
   
  รายละเอียด: โครงการปฐมนิเทศนักเรียนฝึกงาน ระดับ ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา1/2563 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
   
   วันที่โพส: 15 ก.ค. 2563 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000006635  คน