เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
   
  รายละเอียด: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" วันอังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:00น.
   
   วันที่โพส: 22 พ.ค. 2563
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000238  คน