เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: อบรม พัฒนาครูผู้สอนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
   
  รายละเอียด:
   
   วันที่โพส: 15 พ.ค. 2563
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000028447  คน