เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลชนแดน และโรงพยาบาลวังโป่ง
   
  รายละเอียด: เพื่อให้คุณหมอ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกๆ ท่านสามารถต่อสู้กับวิกฤต โรคร้ายและฝุ่นควันได้ต่อไป
   
   วันที่โพส: 15 พ.ค. 2563 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000001904  คน