เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส การย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ของท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ
   
  รายละเอียด: บรรยากาศแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ในการย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562
   
   วันที่โพส: 28 พ.ย. 2562 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000179  คน