เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562
   
  รายละเอียด: กิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
   
   วันที่โพส: 11 ก.ค. 2562

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000028441  คน