เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: โครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
   
  รายละเอียด: โครงการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
   
   วันที่โพส: 19 มี.ค. 2562


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000176  คน