เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561/ 12 มี.ค.2562
   
  รายละเอียด: พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12 มีนาคม 2562
   
   วันที่โพส: 15 มี.ค. 2562

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000012775  คน