เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: มอบเกรียติบัตรให้ครูและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ฯของอาชีวศึกษาภาคเหนือและรางวัลการทำหนังสั้นแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 กันยายน 2561
   
  รายละเอียด: มอบเกรียติบัตรให้ครูและนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ฯของอาชีวศึกษาภาคเหนือและรางวัลการทำหนังสั้นแนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 13 กันยายน 2561
   
   วันที่โพส: 16 ก.ย. 2561
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000967  คน