เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: การปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมผู้ปกครองของการเรียนแบบทวิภาคี วันที่ 12-กันยายน-2561
   
  รายละเอียด: การปฐมนิเทศนักศึกษาพร้อมผู้ปกครองของการเรียนแบบทวิภาคี พร้อมเข้าศึกษาต่อในสถานประกอบการอีก 2 ภาคเรียน 12-กันยายน-2561
   
   วันที่โพส: 16 ก.ย. 2561


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000943  คน