เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: วันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
   
  รายละเอียด: กิจกรรมวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน วันที่ 10 กรกฎาคม 2561(วันก่อตั้งวิทยาลัยหรือวันเกิด)ขึ้น ในวันที่ 10 กรกฏาคม ของทุกปี และปีนี้เข้าสู่ปีที่ 21 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจกันกิจกรรมนี้ขึ้นมา ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมทางศาสนา และพิธีหล่อเทียนพรรษา(Candle casting) ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด และถางป่า(Forest)
   
   วันที่โพส: 13 ก.ค. 2561

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000030196  คน