เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บมเพาะเพื่อการศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 2561
   
  รายละเอียด: โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ศูนย์บมเพาะเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน โดยท่านผู้อำนวยการ นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ เป็นประธานในครั้งนี้ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษาโครงการ และวิทยากรจากธนาคารออมสินสาขาชนแดนมาให้ความรู้
   
   วันที่โพส: 01 ก.ค. 2561
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000014147  คน