เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2558
   
  รายละเอียด: ิวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ได้จัดทำโครงการทดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลกและพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพัน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชัวคราววิทยาลัยการอาชีพชนแดน
   
   วันที่โพส: 28 ก.พ. 2559

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000003846  คน