เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: พิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   
  รายละเอียด: ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณวัดพระพุทธบาทชนแดน
   
   วันที่โพส: 16 ธ.ค. 2558


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000003876  คน