เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.) ประจำปีการศึกษา 2559
   
  รายละเอียด: โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท.) ประจำปีการศึกษา 2559
   
   วันที่โพส: 09 ก.ย. 2558
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000003861  คน