เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดเขาถ้ำศรีทรงธรรม ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
   
  รายละเอียด: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดเขาถ้ำศรีทรงธรรม ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
   
   วันที่โพส: 07 เม.ย. 2564 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000002380  คน