เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับสถานศึกษา
   
  รายละเอียด: นายบุญลือ อยู่คง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในระดับสถานศึกษา วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
   
   วันที่โพส: 26 พ.ย. 2563

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000010088  คน