เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
   
  รายละเอียด: กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ระหว่าง วันที่ 15-17 ตุลาคม 2563
   
   วันที่โพส: 17 ต.ค. 2563
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000010174  คน