เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: งานเกษียณอายุราชการ ผอ.สุภาณี แสงอินทร์
   
  รายละเอียด: งานเกษียณอายุราชการ ผอ.สุภาณี แสงอินทร์ วันที่ 25 กันยายน 2563
   
   วันที่โพส: 29 ก.ย. 2563

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000010180  คน