เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: โครงการอบรมและให้ความรู้ของแผนกช่างยนต์ พร้อมทั้งขับขี่ปลอดภัย
   
  รายละเอียด: โครงการอบรมและให้ความรู้ของแผนกช่างยนต์ พร้อมทั้งขับขี่ปลอดภัย
   
   วันที่โพส: 28 ก.ย. 2563

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000010226  คน