เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


  หัวข้อภาพกิจกรรม: โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน
   
  รายละเอียด: โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน (แผนกคอมพิวเตอร์)
   
   วันที่โพส: 28 ก.ย. 2563


 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000010215  คน