เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน)
       
รายละเอียด : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน) ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทประเภททั่วไป(สอบแข่งขัน) - 30 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการรับสมัคร - 31 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ - 6 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก - 20 มีนาคม 2560 มอบตัวนักเรียนนักศึกษา ประเภททั่วไป มีข้อสงสัยติดต่องานทะเบียน 056-761390,086-4493742
       
ประเภทข่าว : แนะแนวการศึกษา จำนวนผู้อ่าน : 114  
         
เวลา : 15:31:20 วันที่ : 23 ก.พ. 2560  
         
เอกสารประกอบข่าว : [ ดาวโหลด ]

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000025204  คน