เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
       
รายละเอียด : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพชนแดน เรื่อง เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 27 กุมภาพันธ์ 2560 ลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30-16.00น. (วันเดียวเท่านั้น) 27 กุมภาพันธ์ - 4 พฤษภาคม 2560 ระยะเวลาเรียน ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 100 บาท ** รับใบลงทะเบียนที่ ห้องทะเบียน *** เปิดเฉพาะรายวิชาที่ประกาศไว้เท่านั้น
       
ประเภทข่าว : แนะแนวการศึกษา จำนวนผู้อ่าน : 76  
         
เวลา : 15:20:11 วันที่ : 23 ก.พ. 2560  
         
เอกสารประกอบข่าว : [ ดาวโหลด ]

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000025203  คน