เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพชนแดน เปิดธนาคารโรงเรียน
       
รายละเอียด : วิทยาลัยการอาชีพชนแดน โดยแผนกวิชาการบัญชีเปิดธนาคารโรงเรียนขึ้นภายในวิทยาลัยฯเพื่อให้นักเรียน-นักศึกษารู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ มีวิธีคิดที่จะพิจารณาในการใช้เงิน รู้จักการออม รู้จักกระบวนการออมเงิน สามารถนํากระบวนการต่างๆดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและรู้จักการใช้เงินให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อันจะส่งผลให้การ ดําเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ
       
ประเภทข่าว : กิจกรรม จำนวนผู้อ่าน : 154  
         
เวลา : 11:24:57 วันที่ : 29 มิ.ย. 2559  
         
 

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000025223  คน