เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการอาชีพชนแดน จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
       
รายละเอียด : งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง และเป็นยกระดับคุณภาพทางศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       
ประเภทข่าว : กิจกรรม จำนวนผู้อ่าน : 131  
         
เวลา : 13:45:37 วันที่ : 27 มิ.ย. 2559  
         
  
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000015461  คน