เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

1  >> ฝ่าย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
2  >> ฝ่าย งานครูที่ปรึกษา
3  >> ฝ่าย งานปกครอง
4  >> ฝ่าย งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
5  >> ฝ่าย งานสวัสดีการนักเรียน นักศึกษา
6  >> ฝ่าย งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
7  >> ฝ่าย งานโครงการพิเศษ

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000402  คน