เวลาขณะนี้ :  
Untitled Documentนายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
 


นายเอนก  ชินบุตร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางจิราพร  ภู่สีม่วง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายวีระศักดิ์  สุวรรณขันธ์
รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000412  คน