เวลาขณะนี้ :  
Untitled Document


แผนที่วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

ผังอาคารภายในวิทยาลัยการอาชีพชนแดน

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
เบอร์โทรติดต่อ: 056-761552      โทรสาร: 056-761711


 

 
Chondaen Industrial and Community Education College © All ringhts reserved 
115/3   หมู่ที่ 13  ถนนชมฐีรเวช  ตำบลชนแดน   อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  67150
โทรศัพท์ : 056-761552    โทรสาร : 056-761711
ยอดผู้เข้าชม : 000000294  คน